Föreningen

 

Föreningen

 

Brf Stenhällan

Svampskogsvägen 140

186 55 Vallentuna


Fakturor skickas till:

Brf Stenhällan

Fack 55894109 R855 

106 37 STOCKHOLM

 

Fel och brister som uppstår i fastigheten anmäls till styrelsen på mejladress felanmalan@stenhallan.se.

Fel som uppstår i lägenheten ansvarar lägenhetsinnehavaren själv för. Undantaget är stammar och rör som tjänar fler än en lägenhet.

 

Styrelsen för BRF Stenhällan 2021

 

Ordförande/Jouransvar (även under sommarveckorna 26-31)

Annelie Hilmersson

076-113 00 36 Telefontid vardagar 17.00-19.00 och helger 10.00-19.00.

Svampskogsvägen 140

annelie.hilmersson@stenhallan.se

 

Kassör

Monika Hjalmarsson

Svampskogsvägen 140

monika.hjalmarsson@stenhallan.se

 

Sekreterare

Anita Eriksson

Nyborgsvägen 4

anita.eriksson@stenhallan.se

 

Suppleant

Ove Östergren

Svampskogsvägen 140

ove.ostergren@stenhallan.se

 

Dokument

 

Nedan kan du välja att ladda ner olika dokument, samtliga är publicerade som PDF:er.

För att läsa dokumenten behöver du gratis programet Adobe Reader.

Du kan ladda ner det här

 

Allmänt

Välkommen till Brf Stenhällan

Stadgar

Planlösningar för samtliga lägenheter

Autogiroanmälan

 

Årsredovisningar

Årsredovisning för 2020

Årsredovisning för 2019

Årsredovisning för 2018

Årsredovisning för 2017

Årsredovisning för 2016

Årsredovisning för 2015

 

Årsmöten

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Extra föreningsstämma

 

Köpa & Sälja lägenhet i Brf Stenhällan

 

Försäljning

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift i samband med överlåtelsen/försäljningen av lägenheten. Avgiften beslutas av föreningens stämma och finns angiven i stadgarna.

Det är köparen som debiteras avgiften.

F.n. är överlåtesleavgiften 2,5% av gällande prisbasbelopp.

 

Försäljningsprocessen

 1. Lägenhetsinnehavaren kontaktar mäklare eller säljer själv.
 2. Viktigt att ta upp att p-plats inte ingår i avgiften.
 3. När en potentiell köpare hittats är det dags att ansöka om medlemskap för en tilltänkta köparen, samt uträde för den nuvarande ägaren.
 4. Kopia på köpekontraktet bifogas ansökan.
 5. Styrelsen behandlar ansökan om in/utträde och tar ställning till den nya medlemmen och meddelar mäklaren alt. säljaren om bostaden säljs privat. Beslutet dockumenteras i sytrelseprotokoll.
 6. Styrlesen meddelar föreningens ekonomiska förvaltare (Fastum) om skiftet varvid Fastum uppdaterar lägenhetsförteckningen. Styrelsen ser även till att namnändrning sker på dörr och i trapphus enligt köpekontraktet.
 7. Fastum fakturerar köparen överlåtelseavgiften.
 8. Säljaren överlämnar följande:
 9. Samtliga nycklar till bostaden, förråden, och soprummen.
 10. Bostadspärmen, med informatiom om tillval, koder till digitalboxar osv.
 11. Nycklar till carport, om säljaren har sådan, lämnas till styrelsen.
 12. Fastum skickar kontrolluppgifter till skatteverket i januari året efter försäljningen.

 

Pantsättning

För pantsättning debiteras pantsättaren 1% av gällande prisbasbelopp.

 

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för 2020 är 48 300kr

 

Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi är för nuvarande väldigt god.