Hem

Bostadsrättsföreningen Stenhällan är en del av det populära området Bällstaberg i sydöstra Vallentuna.

Läget och den stilrena arkitekturen i kombination med utmärkta skolor, dagis och goda kommunikationer har gett Bällstaberg en framskjuten plats bland Vallentunas mer attraktiva områden.

Föreningen består av 2 huskroppar fördelade på 36 lägenheter. Husen har ljusa, putsade, fasader som bryts av med detaljer i gult och ljusgrått.


De två husen i kvarteret bildar tillsammans en bilfri gård som vänder sig mot sydväst och den intilliggande naturmarken.


Inne på gården finns stora gräsytor, lekplats och en gemensam grillplats.