Allmän information

Allmän information

Kontaktlista för jour

 

Allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av oss alla gemensamt.

 

Balkong och uteplats

Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket. Vill du sätta upp en markiser ska den passa till huset och du behöver att godkännande från bostadsrättföreningens styrelse. Styrelsen har tillsammans med arkitekten tagit fram till en enhetlig färg och utformning av markiser och vindskydd.

Vid kontakt med markisfirma uppge följande:

Fabrikat: Sandatex

Färg: Ljusgrå 94/15, rak kant.

Inglasning av balkong krävs bygglov från kommun och godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse.

 

Brandsäkerhet

Enligt Brandkårens instruktioner ska det inte finnas några mattor eller andra föremål i trapphusen och vid dörrarna. Så ta in om ni har dörrmattor eller skor utanför dörren, tack.

 

Fastighetsskötare

Mats Lindbergs Fastighetsförvaltning AB sköter fastigheten, markområdet dvs gräsmattor, träd och buskar.


Städning

Städning sker 2 ggr/veckan november till mars och 1 ggr/veckan april till oktober.

 

Fastum

Vår fastighetsförvaltare är fastum. I Fastum Direkt kan du som boende enkelt kontrollera dina betalningar, avier och kontrakt. www.fastum.se

 

Försäkringar

I en bostadsrättsförening måste alla ha en hemförsäkring med kompletteringen "Bostadsrättstillägg". Tillägget täcker skador på den egendom i föreningen, du är underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar. 

 

Grillning

Styrelsen har tagit beslut om att grillning endast ska förekomma vid iordningställd grillplats. All grillning på balkonger och terasser är strängt förbjudet.

 

Hänsyn

Visa alltid hänsyn till dina grannar för allas trevnad. Ta upp eventuella frågor och problem i första hand med berörd granne innan du kontaktar någon i styrelsen.

 

Parkering

Föreningen har ett antal olika parkeringsplatser till förfogande samt 6st besöksparkeringar. Boende ska parkera sina fordon på förhyrd parkeringsplats och låta våra gäster parkera på besöksparkeringarna.

 

  • Carport med el kostar 330kr/månad
  • Parkeringsplats med el kostar 220kr/månad
  • Parkerinsplats utanl el kostar 120kr/månad
  • På besökparkering gäller uppställning av fordon i 24 timmar

 

Kontakta monika.hjalmarsson@stenhallan.se för mer information om parkering.


Renovering

Var god kontakta styrelsen innan större renoveringar av lägenheten. Det gäller främst kök och badrum.

 

Rökning på balkonger och uteplatser

Många människor är allergiker eller astmatiker och får kraftiga besvär av rök. Undvik därför att röka på din balkong eller uteplats eftersom röken kan sugas in i kringliggande lägenheter.

 

Snöröjning

Mats Lindbergs Fastighetsförvaltning AB sköter snöröjning och sandning av föreningens hårdgjorda ytor dvs. infarter från allmän väg till bilparkeringar och carportar, bilparkeringsplatser som är tillgängliga för maskinplogning, gång och bilväg inne på gården samt intill förråd och cykelrum.

 

Snöröjning ska ske vid 5 cm snödjup och i samband med att kommunen röjer allmänna vägar och gångstråk så att kommunens snövallar kan tas bort.

 

Snön framför portarna tar medlemmarna själva hand om.

Vi be er alla att hjälpa till att skotta snön framför portarna samt

se till att snön tas bort i trösklarna så att portarna stängs ordentligt, speciellt när snön driver.

 

Sophantering

Ragnsells hämtar hushållssopor varje fredag morgon. Föreningen betalar inte för hantering av grovsopor. Varje boende är själva ansvariga för att köra grovsoporna till tippen.

 

Övriga fraktioner såsom:

  • tidningar
  • glas
  • metall
  • plast
  • emballargepapper
  • batteriholk, finns i 4.ans soprum.

 

Ragnsells ReturMera hämtar sorterade sopor lite oregelbundet vilket ibland kan medföra att något sopkärl är fyllt. Ha lite överseende, de hämtar inom kort.

 

Störande ljud

Mellan klockan 22:00-07:00 tänker vi på att grannen skall sova och sänker därför ljudet på

ljudanläggningar eller annat som låter.

 

Nycklar

Inga huvudnycklar till lägenheterna finns att tillgå i föreningen.

Om nya nycklar behövs tas fram av lägenhetsinnehavaren måste detta beställas av ordförande som i sin tur kontaktar Täby Danderyd Lås i Vallentuna. Detta för att säkerställa att ingen obehörig tillverkar nycklar.